הגנה ושקיפות לרשת הבקרה שלך

הפתרונות של אינדג'י מספקים שקיפות ,שליטה ואבטחה למערכות בקרה תעשייתיות ,המהוות חלק מהתשתית של כל תהליכי הייצור וההולכה בתעשיות השונות .המוצר מנטר הן את שינויי התצורה של הבקרים עצמם והן את התעבורה ברשת התקשורת התעשייתית ,שעל גביה מבוצעים שינויים אלו
השילוב בין מידע מפורט על התצורה של הבקרים לבין הניטור הייעודי של תהליך הניהול שלהם מאפשר להבין את מצב המערכת אוטומטית ובמדויק בזמן אמת וכך להגיב במהירות וביעילות במתן פתרונות לתקלות שנגרמות בעקבות שינויי תצורה ,עדכוני חומרה ,אפליקציה וקושחה .בפרט ,הפתרונות מגנים מפני שינויים לא מורשים במערכות הבקרה התוצאה המתקבלת היא עלייה משמעותית באמינות המערכות ,שיפור בבטיחות התהליך והגנה הרמטית מפני תקיפות סייבר

עיקרי הפתרון

תצורת המערכת

המוצר של אינדג'י מותקן על-גבי שרת ייעודי או על-גבי מכונה ווירטואלית ,ואינו דורש התקנה של תוכנות על המחשבים הקיימים ברשת הבקרה או על הבקרים עצמם
הפריסה מהירה ואוטונומית ,ללא צורך לקטוע את תהליך היצור או את הבקרה עליו .המערכת כוללת מספר רכיבים עצמאיים שיכולים גם לשתף ביניהם פעולה .כל רכיב מספק סט כלים להבטחת ההמשכיות התפעולית ולהגנה בסייבר ,ועל-כן השילוב ביניהם מספק את הפתרון השלם לרשת הבקרה

הפלטפורמה של אינדג'י

חיישן ניטור

מנוע ניתוח לתעבורה רשתית שנבנה במיוחד עבור פרוטוקולי
התקשורת שנמצאים בשימוש ברשתות בקרה תעשייתיות. המנוע
תומך ברוב הכולל של דגמי הבקרים של היצרנים השונים ומספק
יכולת ניתוח של 100% מהפעילות על-ידי גישה פאסיבית לתעבורה
המשוכפלת באמצעות הנתבים ברש

הגנה במעגל סגור

יכולת ייעודית לניטור של בקרים תעשיתיים ,המבטיחה את תקינות
התצורה ,האפליקציה והחומרה שלהם .באמצעות שחזור שבוצע
במעבדות אינדג'י של פרוטוקולי הקונפיגורציה הקנייניים של
היצרניות השונות מתאפשר ביצוע תשאול במודוס של" קריאה
בלבד ,"שאינו משפיע על הביצועים של הבקרים או פוגע באמינותם

API

הפלטפורמה של אינד'גי מספקת ממשק פשוט, נוח ומתועד
לאפליקציות חיצוניות עבור ייצוא וייבוא נתונים .האפליקציות יכולות
להשתמש בנתונים שהמערכת אוספת כדי לספק תובנות משלהן
ולהזין אותן בחזרה אל המערכת .כל המידע הרלוונטי מאוסף כלל
האפליקציות הנ"ל משוקף בממשק מאוח

ממשק ניהול

הממשק המעוצב של המערכת מספק סקירה של כל הישויות
ברשת הבקרה ,בנוסף לסיכום של כלל האירועים והפעילויות
בסביבת התהליך .הממשק מאפשר הגדרת חוקים למתן התראות
למשתמש ,הפקה של דוחות והגדרת התצורה של החיישנים
המבוזרים ברשת

פתרונות הסייבר והניטור של אינדג'י מאפשרים למנהלי רשתות בקרה תעשייתיות להגיע למצויינות תפעולית בעזרת יכולות טכנולוגיות מתקדמות .באמצעות צוות מומחים שמורכב מבוגרי יחידות מובחרות של קהיליית המודיעין הישראלית ,בעלי ידע רחב במערכות בקרה לצד מומחיות בסייבר ,אינדג'י מבטיחה לרשת הבקרה שלך שקיפות ,הגנה ויציבות תפעולית .צוות חוקרי הסייבר של אינדג'י מספק ליווי צמוד בכל שלבי ההתקנה וההפעלה של המוצר ,וכן בניתוח הממצאים