מערכות בקרה ואוטומציה

לחברת אנרסן התמחות בתחום מערכות בקרה ומכשור, משך שנים רבות. כיום, החברה מספקת ללקוחותיה מערכות בקרה מוכללות,  וכמו כן מעניקה פתרונות בתחום החשמל, המכשור, הבקרה והאוטומציה ברמת פרויקטים מקומיים. הפרויקטים שמבצעת אנרסן בתחומי החשמל, בקרה ומכשור מקיפים, מגוונים וכוללים תכנון חשמלי, בניית ארונות בקרה ובצוע חיווט שטח, תכנות בקרים מתוכנתים (PLC) מסוגים שונים בהתאם לסטנדרט S-88 ופיתוח מערכות ממשק אדם מכונה (HMI) מסוגים שונים לתפעול הייצור. ניסיון רב השנים של צוות אנרסן בתחומי החשמל, בקרה ומכשור מאפשר תכנון, איפיון וביצוע פרויקטים מסוגים שונים בתחומי הבקרה התעשייתית, בקרת תהליך ובקרת מבנים.

פתרונות מקיפים נוספים בתחומי החשמל, מערכות בקרה ומכשור, אשר מספקת הקבוצה הינם: אפיון המערכת ותכנונה, בחירה והתקנה של המכשור, מערכות בקרה, חשמל ומערכות שליטה ממוחשבות (HMI). כחברת אינטגרציה איננו כבולים לפתרונות או לספקי ציוד ספציפיים כך שהלקוח נהנה מחופש בהתאמת הציוד והתהליך הדרושים לפתרון הבעיה. יישום הפתרונות בתחומי החשמל, מערכות בקרה ומכשור נעשה בהתאם לדרישות הפרויקט ולמטרות הלקוח. חברת אנרסן מספקת ללקוחותיה מערכות בקרה אמינות בזכות הידע הרב שצברה לגבי ציוד המכשור היושב מתחת למערכות בקרה שיושמו. ידע זה מאפשר בחירה נכונה ותפעול נכון של ציוד הבקרה, בייצור וניצול מכסימלי של מערכות בקרה שהוטמעו.

אנרסן משמשת בפרויקטים רבים גם כגוף האינטגרציה הראשי (קבלן ראשי). בהיותה אינטגרטור, מנועה אנרסן לייצג חברה מתחום מערכות בקרה, ולכן מחויבת לספק ללקוחותיה פתרונות מגוונים על פי הטכנולוגיות השונות שמבקש הלקוח ליישם לתוך מערכות בקרה בייצור, בתשתית וכדומה, או שיוכל לקבל את המלצת החברה על הטכנולוגיה המתאימה למערכות בקרה שהוא מבקש לפרויקט.

הניסיון הרב שיש לחברת אנרסן ביישום פתרונות חשמל, מערכות בקרה ומכשור שונות, מאפשר לה להביא לכל פרויקט גישות  פיתוח ופתרון מגוונות. חברת אנרסן מעשירה את לקוחותיה בתפיסות שמובאות מתעשיות אחרות ויוצרת הפרייה הדדית על ידי חיבור בין לקוחותיה, סיורים הדדיים והצגת מערכות בקרה שונות לצרכים וליישומים שונים.

שלבי העבודה בפרויקט:

  • אפיון התהליך תוך לימוד והבנת דרישות הלקוח והכנת מסמכי FAT / SAT.
  • תכנון חשמל, בקרה ומכשור , כמו כן תכנון מפורט לפריסת בקרים , תקשורת וממשקים.
  • ייצור לוחות חשמל וביצוע התקנות שטח.
  • כתיבת תוכנה על פי תקן S-88 בכל סוגי הבקרים המתוכנתים (PLC) המרכזיים בשוק: Siemens, Allen Bradley, Modicon, GE Fanuc, Unitronics
  • יישום ממשקי הפעלה בכל מערכות ה – HMI המרכזיות בשוק Cimplicity, WinCC RSView, Wizcon, Citect, Wonderware
  • הטמעת רשתות תקשורת תעשייתיות מסוגים שונים TCP/IP, ProfiBus / Profinet FieldBus, DeviceNet, Modbus, GPRS

רב שריפות במתקני חשמל נגרמות משתי סיבות עיקריות. האחת, אי תחזוקה מספקת של מתקני החשמל והידרדרות למתב של חיווט לקוי או רופף הגורם לקצרים והתחממות בארון החשמל ושניה, העמסת לוח החשמל בצרכנים נוספים ללא התחשבות לתכנון המקורי ובכך נוצרת העמסת זרמים על ההגנות בארון החשמל . שתי הסיבות שתוארו גורמות להתחממות ציוד החשמל בארון ו/או להתחממות יתר של חוטי החשמל בארון החשמל ומשם גרימת הדליקה בארון החשמל הינה רק עניין של זמן. חברת אנרסן מבצעת שירות שוטף ( רבעוני / שנתי ) לבדיקת תקינות ארונות החשמל, ביצוע שרות ליזוק ברגים בארונות החשמל וצילום תרמוגרפי של ארונות החשמל. הצילום התרמוגרפי שמתצעת החברה הינו מוצר משלים לתחזוקה השנתית לגילוי מוקדי חום בתוך ארון החשמל אשר בעין בלתי מזויינת לא ניתן לחזותו. פועל יוצתא של צילום זו הוא ביצוע טיפול לארון החשמל או לרכיב שצולם לניטרול מוקם החום ובכך מאיכים את חיי המוצר ושומרים על חיי האדם במקום. כמו כן בדיקת הארקות בכל תקופה ע"פ התקן הנדרש מבוצעת אף היא.