גיוון מקורות האנרגיה והפחתת התלות במאגרי אנרגיות מתכלות הינן דרישות הכרחיות במשק הגלובלי החדש.

שיקולים של איכות סביבה, עליית מחירי האנרגיה ושיעורי הצמיחה הגבוהים של המשק העולמי העלו את המודעות לנושא ואת חשיבותם של מקורות האנרגיות המתחדשים.

מימון, השקעות ופיתוחים רחבי היקף בתחום זה בוצעו בשנים האחרונות ובעקבותם נולדו פרויקטים הנדסיים רחבי מימדים.

קבוצת אנרסן פועלת ומסייעת ליזמים בתחום ליישם הלכה למעשה את פתרונותיהם ולהפוך את החלום למציאות.

לאנרסן חזון איתן לעשייה למען שיפור איכות הסביבה. החברה שמה לעצמה למטרה להוביל, לקדם ולספק פתרונות טכנולוגיים מעולים שיאפשרו ניצולת מקסימלית של מתקני ייצור חשמל באמצעות שימוש באנרגיות מתחדשות. מלבד החזון הברור – לאנרסן גם ניסיון מוכח בפרויקטים המובילים והמעניינים שנערכים בישראל ובעולם.

  • תכנון מערכי האוטומציה והבקרה של תחנות כוח סולאריות.
  • הדמיית תנאי פעולה קשיים וסימולציות פעולה בחדרי אקלים.
  • ייצור ארונות בקרה בתקנים מחמירים להבטחת ניצולת מקסימלית בסביבת פעילות קשה.
  • יישום ואספקת פתרונות בתחומי האוטומציה והבקרה של מערכי ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות.
  • תכנון ויישום מערכי תקשורת תוך הבטחת יתירות מלאה בתנאי סביבה קיצוניים.
  • תכנון, יישום והטמעה של מערכי תוכנה לניטור ואופטימיזציה של מתקני הייצור.
  • תכנון ואספקת מערכות בקרה לניטור רעידות של ציוד סובב – לטורבינות קיטור.
  • פתרונות אוטומציה ובקרה בעלי יתירות משולשת (TMR) להבטחת זמינות מרבית וניצולת מקסימלית של מתקני הייצור.
  • אספקת מכשור אנליטי לניטור גזים או נוזלים במתקני הייצור.